Uppehållstillstånd

Britter får stanna i Sverige vid avtalslös brexit

2:00 min

Vid händelse av en avtalslös brexit vill regeringen att brittiska medborgare i Sverige ska kunna vakna upp i vissheten om att de inte blir förklarade ”illegala”.

Regeringen presenterar nu ett förslag om särskilda regler om uppehållstillstånd för britter vid en avtalslös brexit, det vill säga om Storbritannien lämnar EU utan avtal.

– Om vi inte skulle göra någonting, så skulle det ha inneburit att över 20 000 brittiska medborgare i praktiken över en natt skulle förlora sina uppehållstillstånd i Sverige. Och det skulle innebära väldigt stora problem förstås, både för dem och för oss, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Regeringen bedömer att risken för en avtalslös brexit har ökat och enligt den rådande tidplanen kan det ske den 31 oktober i år. Regeringen har redan gjort vissa förberedelser. Bland annat så beslutade man i mars att brittiska medborgare som har rätt att bo och arbeta i Sverige, vid en hård brexit, får ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd, som räcker i minst ett år.

Men det har funnits flera frågetecken kvar, kanske framförallt vad som ska hända efter att undantaget slutar gälla. Och det är här regeringens nya förslag kommer in. De föreslår nämligen att de brittiska medborgare som har permanent uppehållsrätt i Sverige,  ska få ett permanent uppehållstillstånd, efter en avtalslös brexit. Och de som har tillfällig uppehållsrätt föreslås få ett tillfälligt uppehållstillstånd på fem år.

– Det innebär bland annat att om du har varit här i längre än fem år, då kommer du kunna ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. Har du varit här kortare tid så kommer du att få ett temporärt uppehållstillstånd om fem år. Dessutom kommer det att finnas en undantagsregel som säger att du kommer inte behöva åka tillbaka till Storbritannien och söka därifrån, som annars är huvudregeln.

Av de som cirka 20 000 britter som i dag bor i Sverige, tror Morgan Johansson, att en majoritet kommer att kunna fortsätta att bo i Sverige.

– Jag skulle säga att de allra flesta kommer att omfattas av de här nya reglerna. Så att jag tycker att man ska känna sig trygg som brittisk medborgare i Sverige när vi nu får gå fram med de här särskilda reglerna.