Efter vice rektors avgång

Krav på ny stor utredning av Macchiarini-skandalen

2:36 min

Visselblåsarna i det uppmärksammade Macchiarini-fallet kräver nu en ny stor utredning av hela skandalen. Detta efter att Karolinska Institutets vice rektor nyligen avgått efter anklagelser om forskningsfusk.

En av visselblåsarna, Oscar Simonson, menar att vice rektor Karin Dahlman-Wrights arbete som högsta ansvariga tjänsteman under skandalen inte längre kan anses vara trovärdigt.

– Det här är naturligtvis väldigt uppseendeväckande och allvarligt. Karin Dahlman-Wright var ju den personen som blev ansvarig över att reda upp i Macchiarini-skandalen. Och då har man satt en fuskare att utreda en annan fuskare, säger thoraxkirurgen Oscar Simonson.

Skandalen på Karolinska, där kirurgen Paolo Macchiarini utförde ifrågasatta operationer med syntetiska luftstrupar, fortsätter att skapa debatt. Den här gången efter att prorektor på KI, Karin Dahlman-Wright, för en månad sedan valde att avgå från sin post.

Bakgrunden till avgången är att ett särskilt råd vid Göteborgs universitet slagit fast att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning – i de specifika fallen handlar det om bildmanipulation.

Karin Dahlman-Wright var, under tiden efter att Macchiarini-skandalen briserade på KI, högsta ansvariga tjänstemannen på institutet. Hon var då rektor för lärosätet och enligt visselblåsarna den person som hade ansvaret att se till att allt kring Macchiarini utreddes ordentligt.

Dessutom var det hon som friade Paolo Macchiarini i ett ärende som rörde forskningsfusk, och specifikt ett fall med just bildmanipulation - samma oredlighet i forskning som hon nu anklagas för.

En av visselblåsarna i Macchiarini-ärendet, Oscar Simonson, tycker att det som kommit upp nu kring prorektorns egna forskning kastar nytt ljus över hennes agerande efter Macchiarini-skandalen.

– Det här är en skandal som har kantats av mörkläggning, patientövergrepp, utredningsmaterial som försvinner, och numera också av en fuskande rektor som har varit ansvarig för utredningen av den skandalen. Hur mycket mer behövs det innan man förstår att det här måste man gå till botten med? säger Oscar Simonson.

Visselblåsarna menar att det finns flera saker som aldrig har utretts ordentligt. Bland annat varför KI initialt hade mörklagt allvarlig fakta om det som drabbade Macchiarinis patienter.

Inte heller har det utretts om patienternas mänskliga rättigheter blivit kränkta eller varför visselblåsarna utsatts för det de kallar repressalier.

Redan i början av året, efter tidigare rektor på KI Harriet Wallbergs bok "När lögnen blir sanning" – där hon menade att hon blev syndabock för något som andra hade gjort fel i Macchiarini-ärendet – så höjdes röster för en ny grundligare extern utredning av alla turer. Men då sa ansvariga ministern Matilda Ernkrans att det inte var aktuellt.

Karin Dahlman-Wright vill inte ställa upp på intervju och kommentera visselblåsarnas krav. Hon hänvisar till sin blogg där hon skriver att hon inte håller med om slutsatsen att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, men att hon valt att avgå som prorektor vid KI eftersom hennes namn numera är förknippat med forskningsfusk.

– Man måste ta reda på: varför mörklades Sveriges största medicinska skandal i historien? Och man måste ta reda på vilka som varit inblandade i den mörkläggningen, säger Oscar Simonson.