Barn riskerade fara illa

Hedemora kommun granskas – lade orosanmälningar på hög

2:08 min

De senaste två åren har socialtjänsten i Hedemora kommun lagt flera orosanmälningar på hög och 23 barn har riskerat att fara illa.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nu inlett en särskild granskning, rapporterar P1-programmet Kaliber.

Hans, som egentligen heter något annat, berättar för Kaliber om när hans 13-åriga dotter tog sitt liv när hon var omhändertagen enligt lagen om vård av unga.

Dottern, som vi här valt att kalla Hanna, tog sitt liv under sommarlovet då hon var 13 år.

En orosanmälan hade kommit in till socialtjänsten om att hon var självmordsbenägen. Pappan menar att kommunen borde ha gjort fler åtgärder för att hjälpa Hanna när hon mådde dåligt. Han berättar till exempel om en film som dottern gjorde och som han menar att han visade för socialtjänsten för att hon skulle få mer hjälp:

– Då hade hon spelat in en sång som heter ”It's ok now”. Där hon satt och skar sig.

I Hedemora kommuns utredning efter Hannas död slår de fast att det finns en rad brister om hur de hanterade Hanna. Det handlar bland annat om flera inblandade handläggare och att de riskbedömningar som gjorts inte varit tillräckliga. Inspektionen för vård och omsorg tycker kommunens utredning räcker och avslutar därmed ärendet.

Hedemora kommun vill inte svara på frågor om Hanna trots fullmakt från pappan. Lena Abrahamsson är enhetschef vid omsorgsförvaltningen:

– Vi kommentarer inte det enskilda ärendet.

Varför vill ni inte kommentera?

– Vi kommentarer inte för att skydda alla berörda.

Kaliber har begärt ut dokument som rör socialtjänsten i Hedemora från tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och där hittar vi inte bara Hannas ärende. Det är 23 barn i 13 anmälningar/ärenden under de senaste två och ett halvt åren som lett till att IVO granskat kommunen.

För 13 barn har IVO riktat kritik mot Hedemora och för övriga 10 barn har IVO inlett granskningar för att barn riskerat att fara illa.

Ida Nordqvist är inspektör vid myndigheten:

– De brister vi såg är allvarliga eftersom det skulle innebära att barn inte får det skydd och stöd som de är i behov av. Det handlar om att socialtjänsten inte utan dröjsmål inleder en utredning om ett barns behov när de fått in uppgifter om att ett barn varit utsatt för våld av en närstående eller har bevittnat våld av eller mot en närstående.

– Vi såg också att utredningar inte alltid hade gjorts skyndsamt och att det inte gjorts bedömningar där barn skulle riskera ytterligare våld eller bevittna våld, säger Ida Nordqvist från IVO.

Hedemora kommun vill inte kommentera enskilda fall, men erkänner att de gjort fel när barn inte blivit hjälpta eller att hjälpen kommit sent.

– De här barnen eller ungdomarna fortsätter att handläggas i dag om saker har blivit försenade och så vidare så har det ingen betydelse för ärendet idag, säger enhetschefen Lena Abrahamsson.

Hur kan du veta det?

– Därför att vi gått in och kontrollerat dem.

I de här exemplen jag har med mig i dag. Där har ni vidtagit åtgärder menar du?

– Ja, de här handläggs hela tiden nu.

Vad är orsaken att det inte gjorts omgående insatser för de här barnen?

– Det finns inget enkelt svar på din fråga. Det kan bero på en stressig arbetssituation. Det kan bero på otydligheter i anmälningar. Det kan bero på okunskap hos handläggare, säger Lena Abrahamsson.