Blåkäxa, pigghaj och klorocka bland fångsten i Kosterhavet

9:08 min
  • Ett projekt pågår nu för att ta reda på hur fisken mår i de djupa delarna av Sveriges enda marina nationalpark, Kosterhavet, och i det Natura 2000-område som också finns där.
  • Studio Ett:s Victor Jensen följde med på ett provfiske med en fiskebåt.

Projektet handlar bland annat om att ta reda på till exempel hur bestånden ser ut och hur mycket stor fisk det finns där.

Målet för nationalparken är bland annat att bestånden av fisk, som sedan tidigare funnits där, ska öka. Det gäller också broskfiskar och rödlistade arter.

För att få reda på hur det går gör man flera tråldrag med fiskebåten för att se vad man får upp från djupet och jämför det med en tidigare undersökning.

Erika Andersson, miljöanalytiker på SLU, säger att det är viktigt att undersöka hur fiskbestånden ser ut för att till exempel veta om de fiskeregler som finns fungerar.

– Det är ju dels för att se att fiskeregleringarna fungerar, se om det skyddar stor fisk, och dels är det för att ge förvaltningen underlag om hur mycket som finns och vad och om det ökar eller minskar. Så att de kan avgöra om bevarandemålen uppnås. Det är sedan upp till förvaltningen att utreda om fiskeregleringen behöver justeras, säger hon till Studio Ett.

Många olika arter syns till på fiskebåtens däck under dagens provfiske då vi är med.

Det är räkor, bläckfiskar, torsk, vitling, kolja, kummel, ålbrosme, och så hajar då – både pigghaj och så blåkäxa.

– Blåkäxa är sorts haj och är djupvattenlevande och brukar vara från 150 till 200 meter och neråt. De är ganska vanliga på de här djupen, säger Jan-Erik Johansson, fiskeriassistent på SLU.

Den är inte så stor som man tänker sig att en haj ska vara?

– Nej, den är inte så skräckinjagande. Den blir max ungefär 50 centimeter skulle jag tro.