Klyftan landsbygd – storstad

Social dumpning ett allt större problem för Kramfors

2:47 min

Social dumpning har drabbat främst Kramfors i vårt län. Rika kommuner skickar enligt kommunalrådet Jan Sahlén (S) iväg fattiga, bostadslösa invånare till kommuner med bostäder och där personerna sedan snabbt behöver mycket hjälp och stöd.

Kramfors kommun har analyserat inflyttade personer och den första analysen sträckte sig till maj i år. Då fann man 48 personer som "dumpats" i Kramfors och Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande, reagerar starkt på omständigheterna kring hur personerna hamnat i Kramfors.

– Vi har fått veta att de här personerna har fått ett hyreskontrakt i sin hand, de har fått resan upp till Kramfors betald, ibland har möbler fraktats upp och de har fått telefonnummer till socialtjänsten i Kramfors

Kramfors har fortsatt att granska inflyttningarna – och just nu hittar man 57 personer som kommit till Kramfors främst för att här finns bostäder. Det är lägenheter i kommunens utkanter som annonseras ut på sajter. När personen, eller familjen, kommit till orten upptäcker de att det inte finns någon matbutik där, man har inte körkort och så vänder man sig till Kramfors kommuns socialtjänst för stöd.

Inger Bergström är chef för välfärds­förvaltningen i Kramfors och hon upprörs över rikare kommuners cyniska människosyn.

– Jag tycker det är fruktansvärt. Det tas ingen hänsyn till individen – hur det ser ut här med avstånd, kommunikationer, skola och så vidare, säger Inger Bergström.

Kramfors kommun har även varit i kontakt med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är flera kommuner som pekas ut som enligt ledningen i Kramfors gör såhär, Sigtuna och Solna är ett par exempel. Kommunalrådet i Solna känner inte igen hur Solna beskrivs.

– Jag vänder mig mot att kalla det social dumpning. Vi har tio års bostadskö i Stockholm och vi ger tips om vår bostadskö eller hur man kan leta runt om i landet ,säger Lars Rodén (M), kommunalråd i Solna med ansvar för arbete och integration.

Jan Sahlén (S) i Kramfors tror inte på Solnas uppgifter.

– Det här är satt i system. Men jag förstår att han förnekar det, säger Sahlén.

– Man ger personerna en tågbiljett och en adress dit man kan åka och man kallar det "valfrihet", säger Jan Sahlén.