Historia i skolan

Lärarna ska fortsätta undervisa om antiken

2:04 min

Myndigheten Skolverket tänkte ändra på undervisningen i historia. För de ville ta bort den tidsperiod som kallas antiken. Men nu ändrar sig Skolverket.

Den ansvariga chefen där är Anna Westerholm:

– Vi måste inse att om det här förslaget saknar stöd, från främst historielärarna, då tycker vi inte att det är ett framkomligt förslag, säger hon till Ekot.

Vad menas med antiken?

Med antiken menar man oftast perioden från 700-talet före Kristus till 300-talet efter Kristus.

Under den tiden hade grekerna och Romarriket stor makt kring Medelhavet. Fortfarande finns rester kvar av deras tempel och statyer huggna i vit sten.

Två berömda politiska ledare var Caesar och Alexander den store. Många av antikens filosofiska tänkare fick stor betydelse, som exempelvis Aristoteles och Platon.

Skolverkets förslag

En utredning hos Skolverket föreslog nyligen att barn i årskurs 1 till 9 inte skulle få någon undervisning om just antiken. Då skulle historielärarna istället få mer tid att lära ut 1900-talets historia. Förslaget handlade om den vanliga skolan och alltså inte om särskolan.

Efter hård kritik har nu Skolverket ändrat sig och säger nu att undervisningen om antiken ska finnas kvar.