Arbetsförmedlingen

Nya Arbetsförmedlingen gäller också funktionsnedsatta

2:23 min

Arbetsförmedlingen står inför reform. Men till skillnad från regeringen, som krävt att funktionsnedsatta undantas från den kommande ordningen, anser myndigheten att reformen bör gälla samtliga arbetssökande.

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 november lämna förslag till regeringen för hur myndigheten ska reformeras, rapporterar Dagens Nyheter, som skaffat sig insyn i delar av förslaget.

I den nya versionen av Arbetsförmedlingen som är tänkt att sjösättas 2021 föreslås myndigheten fortfarande ha övergripande ansvar för den arbetslöse, men under resan från arbetslöshet till sysselsättning kommer individen rent praktiskt att slussas mellan externa aktörer.

Beskedet splittrar de olika förbunden inom funktionshinderrörelsen. Elisabeth Wallenius, ordförande för paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, är för en allomfattande reform.

– I princip så kan jag säga att jag tror att det är rätt, därför att personer med funktionsnedsättning är väldigt olika. Det finns stora funktionsnedsättningar och mindre, och det är väldigt svårt att dra någon gräns mellan dem. Men samtidigt så finns det förbund som verkligen motsätter sig det här.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR som verkar för rörelsehindrades rättigheter, befarar att det kommer att leda till kommersialisering.

– Lägger man ut det på privata aktörer så tillkommer ett ekonomiskt intresse. En oro kan vara att man gärna vill matcha dem som har närmare till arbetsmarknaden och kanske missar en del grupper som man tycker är svårare att arbeta med.

Håkan Thomsson, ordförande för Synskadades riksförbund, oroas över att reformen kan sätta redan utsatta individer ännu mer på efterkälken.

– Arbetslösheten bland synskadade är 53 procent. Men i den omorganisation som nu sker på Arbetsförmedlingen så hamnar vi ännu mer i bakvattnet. Jag tror det är ännu mer viktigt att lyfta fram synskadades utsatta arbetsmarknadssituation och göra någonting åt den istället för att säga "ja, vi löser den senare, om något år, när omorganisationen är klar". Det fungerar inte.

Arbetsförmedlingen hanterar i dag drygt 160.000 människor med funktionsnedsättning. Av dessa är omkring 74.000 individer i arbete med stöd, där Arbetsförmedlingen går in och betalar delar av lönen.