Frågemomenten i Vi i femman 2021

Så här funkar de olika frågemomenten i Vi i femman.

Snabbfrågor

Lagen har varsin knapp som används som svarsknapp. En dator avläser vilket lag som var först med att trycka. Lagen kan när som helst trycka på svarsknappen och det lag som trycker först får svara. Trycker ett lag under tiden frågan läses slutar programledaren läsa frågan. Om laget svarar fel går frågan över till det andra laget och hela frågan läses om. När laget tryckt på knappen får de ingen betänketid utan måste svara direkt, annars går frågan över till det andra laget.

Varje rätt svar är värt 1 poäng och bara ett lag kan få rätt på en fråga. Totalt kan man få 5 poäng.

A & B-fråga

Två frågor som hänger ihop ställs av programledaren. Efter att frågorna ställts får lagen 20 sekunders betänketid. Under betänketiden kan lagen diskutera utan att andra laget hör. Det är också intressant för radiolyssnarna att ta del av hur lagen resonerar,  så var beredd på att vi kanske ”tjuvlyssnar”.

Rätt svar på A-frågan ger 2 poäng och rätt svar på B-frågan ger 2 poäng. Totalt kan lagen alltså få 4 poäng på en A- och B-fråga. Båda lagen kan få poäng i detta moment.

Ja/Nej frågor

Lagen får svara på 10 frågor var, 5 frågor vardera. Svaren på frågorna är antingen ”ja” eller ”nej”. Efter att första laget har svarat går turen till laget i ”buren”, och de kommer då att få svara på samma frågor. 1 poäng för varje rätt svar, totalt max 10 poäng per lag.

Kluringen

De tävlande får en uppgift i ett kuvert. Svaren skrivs ner och lämnas mot slutet av låten. Betänketiden är låten som kommer. Rätt svar ger max 5 poäng per klass.

Valet

Det lag som ligger under i tävlingen får välja mellan två ämnen till en fråga. Båda lagen svarar på samma fråga, men laget som valde frågan svarar först. Om lagen ligger lika får domaren singla slant om vilket lag som ska få välja ämne.

Rätt svar kan ge olika poäng beroende på fråga. Båda lagen kan få poäng i detta moment.

Stegen

Detta moment kan ge höga poäng och ligger sist bland de ordinarie momenten.

Innan frågemomentet startar får man veta ämnet på frågan. Programledare börjar läsa på högsta nivån och fortsätter nedåt. Lag som vill svara trycker på svarsknappen på den nivå de vill svara på. Bara ett lag kan svara på varje poängnivå. Det är samma svar på alla nivåerna. När man svarat på frågan skriver man ner sitt svar på en lapp som hämtas av domaren. Man ska alltså inte säga sitt svar högt!

Först när båda lagen svarat och programledaren berättat alla ledtrådar avslöjar lagen sina svar. Svarar man rätt får man poäng från den nivå där man svarade.

Poängnivåer: 10, 8, 6, 4, 2. Man kan alltså max få 10 poäng.

Extrafrågor

Om ställningen är helt lika efter Stegen så finns det 3 korta extrafrågor (utformade som snabbfrågor) för att kunna skilja lagen åt.

Om det uppstår oklarheter kring domslut och poäng efter tävlingen måste en formell protest lämnas in senast kl 12 dagen efter tävlingen där det framgår vilka fel som begåtts och vad som hänt.

Efter den lokala finalen måste en formell protest lämnas in senast kl 18.30 samma kväll.