Visar enkät

Besparingar i grundskolan i många kommuner

2:13 min

Hälften av landets kommuner har i år gjort besparingar inom skolan. Och i var fjärde svensk kommun har det blivit färre personal räknat per elev. Det visar en enkät som Sveriges Radio genomfört.

– Det är tufft. Vi har haft effektiviseringskrav på oss nu sedan 2018 på totalt runt 20 miljoner. Och det är klart att det påverkar vår verksamhet, säger Tommy Fock, skolchef i Svenljunga.

Från många kommuner runt om i landet har det under året hörts protester mot besparingar inom skolan. Och Sveriges Radios enkät till förvaltningschefer med ansvar för grundskolan bekräftar bilden av att 2019 har varit ett tufft år för skolan på många håll.

Skolcheferna i 262 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 90 procent.

I drygt hälften av landets kommuner, 151 stycken, har grundskolan i år behövt genomföra besparingsåtgärder, visar enkäten. Och i mer än var fjärde svensk kommun har besparingar inneburit en minskning av personal i förhållande till antalet elever.

Trots alla dessa besparingar, så bedömer skolcheferna i hälften av kommunerna i vår enkät att grundskolan inte kommer att hålla sin budget i år.

– Under 2019 återstår nu att vi ska hitta igen sex miljoner. Men det är snart slut på 2019, säger Lena Hallquist, chef för utbildningsförvaltningen i Ljusdal.

Och om 2019 varit ett tufft år för skolan - så ser 2020 ut att bli ännu tuffare.

3 av 4 skolchefer svarar i enkäten att det är mycket eller ganska sannolikt att de kommer att behöva göra besparingar inom grundskolan nästa år. Och varannan skolchef bedömer att besparingarna kommer att innebära en minskning av antalet anställda per elev.