Massanmälning av influencers reser frågor om regler

7:09 min

Hur tydligt är det egentligen idag vad som gäller när influencers gör reklam och kommersiella samarbeten på Instagram? Och hur effektivt är idag det självreglerande systemet när det kommer till att städa upp bland smygreklam på plattformen?

Under sommaren har nytt ljus satts på den här frågan, när ovanligt många ärenden som rör influence-marketing prövats hos Reklamombudsmannen.