Elkapacitetsbrist i Skåne

Ygeman: Kommuner som sagt nej klagar sedan

2:16 min

Många företag i Skåne oroar sig för kapacitetsbristen i elförsörjningen. "Vi har ingen elbrist", säger energiminister Anders Ygeman (S) till P4 Malmöhus.

– Vi har ju ingen elbrist, vi har stora överskott på el. Däremot har vi en möjlig kommande regional effektbrist, säger energiminister Anders Ygeman (S) i samband med ett besök i Lund.

Ygeman säger att regeringen vill samtala med olika representanter i Skåne och att den har gett landshövdingen och länsstyrelsen i uppdrag att samla intressenter för att bland annat se till att utbyggnaden av nya elledningar snabbas på.

– Problemet är att tills vi fått de nya på plats. Då kommer vårt uppdrag till landshövdingen och länsstyrelsen att gå igenom möjligheter vi har att öka effekten fram tills vi får den här kabeln på plats.

Men varför tar det sådan tid?

– Elnät tar väldig tid att bygga. Och det finns ett antal kommuner som sagt nej till elledningar - och ibland är det till och med att det är samma kommuner som stoppar elledningar som sedan klagar på att de inte får tillräckligt mycket el i uttagen.