Barn i Stockholms utsatta områden ska få mer hälsosam uppväxt

1:48 min

Nu permanentas stödet till familjer i länets utsatta områden för att ge barnen en mer hälsosam uppväxt. Ett problem man vill få bukt med är barnfetman som ökat de senaste åren.

Barnfetman är vanligast i länets socioekonomiskt utsatta områden.

För att vända trenden och långsiktigt stötta familjer till att göra mer hälsosamma val redan under graviditeten, har man genomfört en utvecklingsstudie på uppdrag av hälso-och sjukvårdsförvaltningen på BVC i Rinkeby, Husby, Kista och Skärholmen.

Metoden varierar men ofta gör hälsokommunikatörer hembesök och går på butiksvandringar med familjen för att hjälpa de att göra bättre kostval, motivera till motion och stöd till att klara livspusslet mer effektivt.

Och det gav resultat, berättar hälsokommunikatören Maria Bramsgård.

– Strukturen i vardagen blir klart förbättrad, barnen har i mycket mindre grad övervikt och fetma jämfört med kontrollgruppen.

Nu har regionens projekt blivit permanent och man har lämnat Järvaområdet och Skärholmen och riktar i stället fokus till familjer med behov av extra stöd i Märsta och Valsta i Sigtuna och snart även i Botkyrka.

– Det är långt fler områden som behöver stödet, säger Maria Bramsgård.