SR granskar skolan

Ökade kostnader för skolan – men resultaten hänger inte med

2:18 min

Samtidigt som den svenska grundskolan kostar allt mer pengar så har skolorna fortfarande stora utmaningar kring elevernas resultat.

Mellan 2009 och 2018 ökade kostnaden per grundskoleelev i de kommunala skolorna i Sverige med 37 procent. Jämfört med andra OECD-länder, ligger Sverige över genomsnittet när det gäller hur mycket pengar man lägger på skolan. Men andra länder som lägger mindre pengar på skolan får högre resultat i PISA-mätningarna, som mäter skolelevers resultat.

Var femte elev som gick ut grundskolan i år hade inte behörighet till gymnasieskolan. Flera skolchefer pekar i Sveriges Radios enkät på att det inte alltid behöver finnas en rak koppling mellan förbättrade skolresultat och de pengar som satsas.

I den enkät som Sveriges Radio har skickat ut till landets samtliga 290 kommuner har 259 skolchefer svarat på frågan kring vilka som är de största ekonomiska utmaningarna för grundskolan under de kommande åren.

De tre områden som sticker ut framöver är lärarnas löneutveckling, ett ökat antal elever och ökade lokalkostnader.

På frågan om vad det är som har påverkat skolans ekonomi under de senaste åren märks bland svaren förutom lärarlöner och fler elever även tillskottet av nyanlända elever.