Från storstad till glesbygd

SD stöttar utjämningsförslag – väntas gå i lås

2:13 min

Regeringen kommer sannolikt få igenom sitt förslag om ökad ekonomisk utjämning mellan kommuner och regioner.

Sverigedemokraterna har bestämt sig för att rösta ja till regeringens förslag, som innebär att storstadskommuner betalar mer till glesbygden.

– Vi kommer att backa upp regeringen i den frågan, så den kommer med stor sannolikhet att passera när den kommer upp i kammaren så småningom, säger Oscar Sjöstedt som är ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Tanken är att utjämningssystemet ska ge alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Redan idag sker en omfördelning där rikare kommuner får bidra till områden som har sämre förutsättningar.

En utredning förra året kom fram till att systemet behöver uppdateras, så att man också tar hänsyn till bland annat utbildning och låga inkomster i regionen. Det handlar framför allt om en omfördelning mellan storstad och glesbygd, men också från söder till norr.

Enligt regeringens förslag ska omfördelningen öka från dagens 9,7 miljarder till 11,5 miljarder kronor.

Oscar Sjöstedt säger att Sverigedemokraterna här gör samma bedömning som regeringen.

– Det finns merkostnader att bedriva kommunal välfärdsverksamhet utanför tätort. Skolskjuts är ett typexempel. Där har man nästan inga kostnader alls om man är en tätortskommun, men väldigt stora kostnader för en kommun i glesbygd, säger han.

De rödgröna partierna och Centerpartiet har redan sagt att de kommer att rösta ja till regeringens förslag och med Sverigedemokraternas stöd kommer förslaget att gå igenom med marginal. Detta trots att Liberalerna samtidigt har bestämt sig för att rösta nej.

– Vi tar välfärden och kommunernas situation på allra största allvar. Just därför ska man inte hasta igenom någonting, utan vi måste ta ansvar genom att staten skjuter till mer pengar, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Det nya systemet för omfördelning ska träda i kraft första januari nästa år.