Prylarnas pris

Infångning av koldioxid i Sverige hänger på beslut i Norge

2:13 min

För att industrier i Sverige ska börja fånga in koldioxid från skorstenarna och sedan lagra den är det i nuläget avgörande om Norge beslutar att satsa på den här CCS-tekniken. Det är i Norge som lagringen är tänkt att ske djupt under Nordsjöns botten.

Anders Egelrud är vd på Stockholm Exergi, som skrivit på en avsiktsförklaring med ett norskt projekt för att lagra koldioxiden.

– Det här är ett viktigt steg. Vi tar ju i drift en testpilot under hösten i slutet av oktober hur avskiljningen fungerar från vårat stora biobränslekraftvärmeverk. Men vi behöver också samarbeta med andra internationella aktörer för att se att vi kan möjliggöra transport och lagring.

Stockholm Exergi är ett av tre svenska företag som i nuläget har konkreta planer på CCS. Snart startar företaget en testanläggning i kraftvärmeverket i Värtahamnen och därefter är planen att börja i stor skala.

– Det kan möjliggöra att vi skulle kunna avskilja koldioxiden från det här kraftvärmeverket. Det skulle kunna motsvara 800 000 ton per år, säger 
Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

Nästa år väntas den norska riksdagen, stortinget, fatta beslut om landet ska gå vidare med planerna för CCS. Det handlar om CCS i full skala på två anläggningar i Norge och infrastruktur för att transportera den infångade koldioxiden till norska västkusten och därifrån i ledningar pumpa ned den djupt under Nordsjöns botten där lagringen ska ske.  

Beslutet handlar om mellan 10 och 20 miljarder kronor, berättar Trude Sundset, direktör på det norska statliga företaget Gassnova, som jobbar med att CCS ska bli verklighet i full skala.

– Vi snackar om stora belopp. Men vi tror att detta bidrar till en viktig del av lösning på klimatutmaningen, säger Trude Sundset.

Men samtidigt som både norska och svenska CCS-satsningar hänger på stortingets beslut, så är det helt avgörande för det norska beslutet att flera länder och industriföretag vill lagra koldioxiden i Norge för att satsningen ska bli lönsam, menarTrude Sundset.

– Det är faktiskt helt avgörande om vi ska få stöd från den norska regeringen och stortinget till att bygga de här anläggningarna i Norge. Då måste vi vara säkra på att andra länder vill använda infrastrukturen för transport och lagring som vi försöker bygga här i Norge, säger han.

I Sverige finns i dag ingen koldioxidlagring i sikte, även om det finns potentiella områden i Östersjön. Och om Norge beslutar att inte satsa på CCS kan det få stora konsekvenser för de svenska planerna, menar Filip Johnsson, professor på Chalmers Tekniska Högskola

– Det skulle stoppa upp det väldigt mycket tror jag. Jag tror det är väldigt osannolikt att Sverige ska dra igång det här själv. Det är en förutsättning med den här tekniken, det är stora system, säger han.

– Det är inte bara Norge och Sverige som behöver vara inblandade utan det är naturligtvis många länder. Sen kanske Norge bidrar med att få igång det och de är nog väldigt viktiga här faktiskt.

Följ vår granskande serie Prylarnas pris om hur våra vanligaste prylar påverkar klimatet och miljön.