Ny prognos: Högkonjunkturen är slut och risk för lågkonjunktur

1:43 min

Svensk ekonomi kommer att försvagas ytterligare. Det spår statliga Konjunkturinstitutet som kom med en ny prognos idag. Tillväxten kommer att halveras i år och nästa år jämfört med förra året och arbetslösheten kommer att stiga, tror Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

– Ja, det är en tydlig konjunkturavmattning, i synnerhet när det gäller industrin. Också på arbetsmarknaden har vi under sommaren sett ett ganska skarpt fall i sysselsättningen.

Så högkonjunkturen är över?

– Ja, vi säger att högkonjunkturen kommer att gå över i ett mer normalt konjunkturläge under senhösten.

Är vi på väg in i en lågkonjunktur?

– Det är inte vårt huvudscenario. Men det är under förutsättning att inte en massa otrevligheter inträffar, till exempel en oordnad brexit eller att handelskonflikten eskalerar ytterligare med fler tullhöjningar. Då kan vi hamna i en lågkonjunktur. Eller av andra skäl.


Och det är just handelskonflikten mellan USA och Kina och oron för en avtalslös brexit som till stor del fått den globala ekonomin att sakta in. Det investeras mindre och det slår mot efterfrågan på svenska exportvaror.
Svensk ekonomi kommer enligt Konjunkturinstitutets prognos bara att växa med 1,2 procent i år och med 1,1 procent nästa år. Och det är en halvering jämfört med förra året. Och arbetslösheten kommer att stiga till över sju procent nästa år.

Konjunkturinstitutet menar att det är en uppenbar risk att svensk ekonomi kommer att utvecklas ännu svagare. Och då vill man se att politikerna går in och stöttar konjunkturen med extra satsningar.

– I ett sådant läge, och det ingår ju också i 73-punktsprogrammet, januariöverenskommelsen, att man ska ha en sådan plan. Jag har inte sett den men jag utgår ifrån att de fyra partierna, om de inte redan har gjort det, sätter sig ner och tänker efter, vad ska vi göra om det blir en lågkonjunktur.


Och då tycker jag att man till exempel bör tidigarelägga utgifter som man redan har planerat eller göra annat. I vårt alternativscenario har vi mer pengar till kommunerna. Det har man gjort tidigare och det kan man göra i en extra ändringsbudget.