Prylarnas pris

Riksdagspartierna positiva till att fånga koldioxid

1:54 min

Sju av åtta partier anser att det är viktigt att stora industriers koldioxidutsläpp fångas in och lagras.

– För att rädda klimatet behöver vi en stor verktygslåda och där är ju CCS definitivt en väldigt intressant teknik. Dock får det inte vara ett sätt att köpa sig fri eller låta bli att göra andra åtgärder, säger Hanna Westerén, Socialdemokraternas miljö- och klimatpolitiska talesperson.

Industrin släpper ut en tredjedel av de fossila växthusgaserna i Sverige.
Med CCS, som står för carbon capture and storage, kan man fånga in koldioxiden från stora punktutsläpp som från industrins skorstenar och sedan lagra den.  

I Ekots enkät anser sju av åtta riksdagspartier att det är en viktig åtgärd för att klara Sveriges klimatmål om minskade utsläpp till 2045. Bara ett parti anser inte det - Sverigedemokraterna svarar ”vet inte”.

--Vi är positiva till CCS och ser det som en del i klimatomställningen och en del av lösningen på den globala uppvärmningen, säger Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Louise Meijer.

CCS innebär investeringar på flera miljarder för varje anläggning och infrastruktur för transporter till den slutliga lagringen. Dessutom är det i dag betydligt billigare att släppa ut koldioxiden än att fånga in och lagra den.

De flesta partierna anser att staten ska satsa pengar på forskning, pilot- och demonstrationsprojekt och även ge stöd till företagen för de stora investeringar som behöver göras för att börja med CCS.

I vårbudgeten finns 100 miljoner kronor avsatta i investeringsstöd och nästa år finns 600 miljoner till Industriklivet, som ska stötta industrins omställning till nollutsläpp. Men i CCS-sammanhang är det förhållandevis lite när alltså bara en anläggning kostar flera miljarder.

Både Socialdemokraterna och Moderaterna inväntar nu regeringens klimatpolitiska utredning som ska vara klar i slutet av januari och som bland annat tar upp CCS.

– När den utredningen har presenterats och man ser mer vilka förutsättningar som finns i Sverige, men också vad som faktiskt behövs i Sverige, då kan man ju investera mer pengar i den här typen av infrastruktur och teknik, säger Louise Meijer, Moderaterna.

Hanna Westerén, Socialdemokraterna säger att det kan handla om att se över skatter, lagstiftning, utsläppshandelsrätter och ekonomiskt stöd.

– Från regeringens sida så skyggar vi inte för att ta till kraftfulla åtgärder för att komma längre. De ekonomiska incitamenten för att få ned utsläppen kommer förmodligen öka de närmaste åren, säger hon.

Följ vår granskande serie Prylarnas pris om hur våra vanligaste prylar påverkar klimatet och miljön.