Partistyrelserna säger nej

Krav inom L och M på att utreda rätt till dödshjälp

2:04 min

Nu lyfts krav i motioner både inför Moderaternas stämma och Liberalernas landsmöte om att legalisera eller utreda frågan om dödshjälp, något som i dag inte är tillåtet i Sverige.

Liberala riksdagsledamoten Barbro Westerholm driver tillsammans med två partikollegor i riksdagen på för en utredning. Dödshjälp är en frihetsfråga, säger hon.

– Vi väljer inte att födas, men sen ska vi få vara fria att välja att leva våra liv, också när vi kommer till slutet av livet. Och om vi drabbas av någon svår smärtsam sjukdom, ta till exempel ALS, som ger en så grym förlamning, då ska vi kunna välja när vi avslutar livet. Och det ska vi kunna göra själva, säger hon.

Dödshjälp innebär att man efter ett uttryckligt önskemål från en patient ger läkemedel i dödlig dos för att patienten ska dö. Det här är inte tillåtet i Sverige, men i en rad andra länder, bland annat Belgien och Nederländerna, och i några av USA:s delstater.

Miljöpartiet är enda riksdagsparti som tagit ställning för att utreda en legalisering i Sverige. Nyligen debatterades detta på Centerpartiets stämma, men röstades ner. Men redan nästa vecka på Moderaternas partistämma aktualiseras frågan igen. Bland annat vill Moderatkvinnorna, där Josefin Malmqvist är ordförande, få till stånd en utredning. 
 
– Ja, men vi ser att personer som har väldigt ont, som lider oerhört och som vet att det här kommer oundvikligen leda till min död så småningom, de uttrycker att man vill ha en möjlighet att fatta det beslutet, säger hon.
 
Både Moderaternas och Liberalernas partistyrelser säger dock nej till att införa rätt till dödshjälp. Risken att människor som inte är helt beslutskapabla fattar ett beslut de egentligen inte önskar är alltför stor, argumenterar Liberalernas partistyrelse. Ingen av de två partistyrelserna förordar heller att frågan utreds, men här är Liberalernas partistyrelse splittrade.

Läkarförbundet motsätter sig införandet av dödshjälp.
 
En central fråga är hur man ska veta att det är patienten som vill detta, och att den inte känner sig pressad av sin familj eller av anhöriga. Liberalen, och riksdagsledamoten Barbro Westerholm:

– Ja, det är ju behandlande läkare eller kanske psykolog, som ska ställa de relevanta frågorna, för att försäkra sig om att man inte är tvingad av någon annan, att förkorta sitt liv, säger hon.

Josefin Malmqvist, Moderaterna, är  säger att det handlar om svåra etiska avväganden.

– Ja, det som en utredning noggrant måste titta på det handlar ju om hur vi säkerställer hur de individer som skulle bli aktuella för den här möjligheten att det är ett helt självständigt och fritt beslut för den individen.

Moderaterna partistämma hålls i slutet av nästa vecka, och Liberalerna har landsmöte 15-17 november.