Prylarnas pris

Plast från bilar materialåtervinns inte

2:21 min

Trots att bilar som skrotas innehåller plast av hög kvalitet i stora mängder materialåtervinns plasten i princip inte alls. I stället eldas den upp och blir till energi.

Det här är ett stort problem enligt Michael Abraham, ordförande för Sveriges bilåtervinnares riksförbund.

– Det är mycket plast i bilen. Det är ett par hundra kilo. All plast i bilen har väldigt hög kvalitet. Då är det bättre att använda plasten och göra en ny produkt av den än att man eldar upp den. Det är ju ett fossilt bränsle. Vi vill ju bli fossiloberoende. Och att då elda upp den, det är inte rätt väg att gå, säger han.

När en bil ska skrotas lämnas den först till en bildemonterare. Där töms den på vätskor och farliga ämnen. Delar som kan återanvändas, som reservdelar, plockas av och säljs. Däck och glas tas också av och skickas till återvinning.

Sedan pressas bilen ihop och mals sönder till småbitar så att metallerna kan återvinnas. Men bilen innehåller också mycket plast och av den materialåtervinns i princip ingenting alls, visar Ekots granskning. Istället eldas det mesta upp och blir till energi.

Det här bekräftas av Christer Forsgren, teknisk chef på Sveriges största återvinningsföretag Stena Metall. 

Om man tittar på materialåtervinningsgraden av plasten i bilar, var ligger den då?

– Ren materialåtervinning, så går det ju till energiåtervinning i dag.

Ingen materialåtervinning?

– Inte i Sverige gör det inte det.

Men att elda upp plasten i stället för att göra ny plast av den är ett stort slöseri, säger Michael Abraham, ordförande på Sveriges Bilåtervinnare.

– Om man tittar på vad som händer på vårt jordklot. Vi har uppvärmningskostnaderna, vi har nedsmutsningen, vi har massor av bekymmer som gör att jag inte tror att vi kan plocka ut så mycket mer ur Moder jord. Vi ska nog se till att återvinna och återanvända det som finns, säger Michael Abraham. 

Det finns i dag inget krav i lagen på att plast ska återvinnas ur bilar och i dag är det billigare att producera ny plast än att återvinna från bilar, så det lönar sig inte, berättar Michael Abraham på Sveriges Bilåtervinnare.

– Det är pengar som styr att man hellre tar jungfruligt material än recyclat material. Du kan få recyclat material, men då blir priset högre och jag tror att ingen konsument vill betala mer för att köpa något som är recyclat. Tyvärr.

Han får medhåll av Christer Forsgren på Stena Metall.

Om det skulle krävas då – om lagstiftaren skulle säga att en viss andel av plasten i bilarna skulle materialåtervinnas - skulle det gå då?

– Det är klart att det går. Allt är en fråga om kostnad. Allt går att återvinna, men det skulle bli en ganska dyr återvinning och man skulle inte kunna klara sig utan någon typ av subvention för att återvinna de plasterna, som det ser ut idag.

Följ vår granskande serie Prylarnas pris om hur våra vanligaste prylar påverkar klimatet och miljön.