Barnafödande och mödravård

Många kvinnor behandlas illa vid förlossning

2:32 min

En ny omfattande studie i tidskriften The Lancet visar att var tredje kvinna upplevde fysiska eller psykiska övergrepp vid sin förlossning i fyra olika låginkomstländer.

Marie Berg, universitetssjukhusbarnmorska och professor i vårdvetenskap med inriktning reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet, har själv forskat kring hur gravida kvinnor behandlas i Rwanda, och menar att det här är ett utbrett problem:

– Kvinnor kunde knacka på dörren där personalen låg och sov, och blev bemött med orden: Ni getter, ni kor varför kommer ni, ni ska hålla er på er plats. Fruktansvärda ord kunde komma.

Forskarna har studerat situationen för kvinnor på olika hälsovårdsmottagningar i Ghana, Guinea, Myanmar och Nigeria genom att vara på plats vid förlossningen och genom att göra enkätstudier i efterhand.

Resultatet visar att mer än var tredje kvinna upplevde olika typer av dåligt bemötande och rena fysiska övergrepp. Som att inte informeras och tillfrågas innan vårdpersonalen genomförde ett större ingrepp:

– Till exempel att göra en inre vaginal undersökning, eller att klippa kvinnan i mellangården. Självklart ska vi informera, men även få kvinnans samtycke.

Och det är något man inte alltid gör då alltså?

– Absolut, det framkom i den här studien, och det framgick vid våra kvalitativa studier i Rwanda.

Studien visar att unga mödrar och de som saknar utbildning är mest utsatta- Något Marie Berg inte förvånas över:

– De kanske har blivit ofrivilligt gravida, de kanske är ensamstående, och då blir de ännu mer utsatta och hierarkiskt behandlade av personalen, kan jag gissa. Och det andra med utbildningsnivån, det vet vi, att ju lägre utbildningsnivå, desto svårare har man för att ta för sig och tala för sin sak.

Marie Berg menar att det här är något som kan få allvarliga konsekvenser även på sikt:

– De har hört kanske av andra kvinnor som blivit dåligt behandlade, det i sig är en rädsla - Och rädslan kan i sig påverka hur förlossningen blir, de kanske inte vill föda, och kräver att få ett kejsarsnitt, vilket är mycket mer otryggt i de här länderna och som vi ska hålla nere.

Referens: M. A. Bohren et al. How women are treated during facility-based childbirth in four countries: a cross-sectional study with labour observations and community-based surveys. The Lancet. DOI: org/10.1016/S0140-6736(19)32258-5