Brottsbalken

Majoritet vill slopa preskriptionstid för fler mordfall

1:43 min

En majoritet i riksdagens justitieutskott vill, enligt vad Ekot erfar, ändra brottsbalken – och avskaffa preskriptionstiden även för mord som begås av unga brottslingar mellan 18 och 21 år.

Huvudregeln i Sverige är att alla brott preskriberas efter en viss tid. Därefter kan gärningsmannen inte dömas. För en del allvarliga brott är preskriptionstiden avskaffad. Det gäller bland annat mord.

Men det finns ett undantag i brottsbalken: mord som har begåtts innan gärningsmannen har fyllt 21 år preskriberas efter 15 år. Det här vill Moderaterna ändra på, och föreslår i en motion att undantaget endast ska gälla mord som har begåtts innan gärningsmannen har fyllt 18 år.

Frågan ska diskuteras vid dagens sammanträde i justitieutskottet, och Ekots källor uppger att en majoritet står bakom kravet. Inga beslut är fattade, men förutom Moderaterna, så vill även Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna slopa preskriptionstiden för mord som har begåtts av unga brottslingar mellan 18 och 21 år. Sannolikt kommer regeringen – i ett så kallat tillkännagivande – att uppmanas att ändra lagen.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell vill inte kommentera de resonemang som förs i justitieutskottet, men tycker att det är viktigt att ändra preskriptionsreglerna.

– Därför att vi tyvärr har stora problem med gängkriminalitet, och gärningsmän som begår väldigt allvarlig brottslighet långt ned i åldrarna. Då tycker vi inte att det är rimligt att 21-åringar, som är vuxna, myndiga sedan flera år tillbaka, särbehandlas från andra vuxna i i det sammanhanget, säger Johan Forssell.