Hummerfiskare uppmanas hjälpa forskare med att kartlägga arter i havet

1:28 min

Den som fiskar hummer kan vara med och bidra till hur beståndet ser ut i våra vatten.

Genom att lämna information om sin hummerfångst och bifångster av andra arter, som till exempel torsk kan fiskare hjälpa Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i deras forskning om fisk- och hummerbestånden i området.

– Vi visste inte om att det fanns småfläckiga rödhajar här inne, men det får de i tinorna, så det gör det, säger Niklas Åberg, projektledare på Åtta Fjordar, som är ett samarbete mellan flera västsvenska kommuner.