Luleå / Luulaja

Kväner i Oslo bjöd Mona att berätta / Kirjailia Mörtlund kulkee ja kertoo

5:31 min

Författaren Mona Mörtlund har skrivit sedan 80-talet, så väl skönlitteratur som poesi och dramatik. Hon inbjuds emellanåt att berätta om kampen för Tornedalens språk och kultur och upplever att intresset har ökat. Senast besökte hon en kvänförening i Oslo.


Kohtaa kirjailiaa Mona Mörtlund, joka kulkee ja kertoo Tornionlaakson kielestä ja kulttuurista ja kokkee ette kiinostus oon noussu.