ASSISTANS

Kritik mot regeringens nya LSS-förslag

1:49 min

Regeringens nya lagförslag om LSS, för att förstärka rätten till assistans vid andning och sondmatning, kritiseras av funktionsrättsorganisationer.

Trots att ett hundratal funktionsnedsatta personer skulle gynnas, riskerar tusentals andra att bli av med statlig assistansersättning – det menar Jonas Franksson, ordförande för Stiftarna av Independent Living.

– Problematiken är att man inför den förödande praxisen som har gällt de senaste åren när det gäller rätten till personlig assistans i lagtexten, säger Jonas Franksson.

Det handlar om en dom från 2009, där Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att behov som ger rätt till personlig assistans måste vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär”.

Nu vill regeringen föra in den här formuleringen i lagen – något Jonas Franksson menar skulle göra det svårare för många att beviljas statlig assistans.

– [Förslaget] betyder inte, och detta är viktigt, någon skärpning av lagen, säger socialministern Lena Hallengren (S) i ett skriftligt meddelande till Ekot. Hon menar att det handlar om att skriva in det som redan gäller i lagen, för att kunna göra undantag om sondmatning och andning.

– Den lagändring vi föreslår ska leda till att fler människor får assistans och att fler får mer assistans. Inget annat.