Flest har stängts i Ljusdal

Äldreboenden läggs ned i länet trots kommande stora behov

1:52 min

Om 15 år har antalet äldre över 80 år ökat med 76 procent, enligt beräkningar från SCB. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen. Men i Gävleborg läggs det istället ned.

De senaste fem åren har tolv äldreboenden i Gävleborg lagts ned.
Flest boenden har försvunnit i Ljusdal – där har fyra boenden med 68 platser stängts. Kön har blivit längre och för närvarande väntar 17 äldre på ett boende.

– Vi kan fortfarande erbjuda boende inom tre månader, säger Anna Forsberg som är chef för äldreomsorgen i Ljusdal.

Trots att Ljusdals kommun lagt ned fyra äldreboenden av besparingsskäl så räcker det inte. Äldreomsorgen måste spara 16,6 miljoner och politikerna i omsorgsnämnden har därför beslutat att lägga ytterligare tolv platser i malpåse och det finns risk att det blir fler.

– Det kan det bli. Vi har fortfarande ett tungt ekonomiskt läge och vi har inte så mycket annat att spara på.

Även om Ljusdal stänger äldreboenden just nu så kommer det att behövas fler platser inom 15 år säger äldreomsorgschefen Anna Forsberg.

– Då är det ett demensboende vi behöver för de äldre vi kommer att ha i framtiden.