Kastal byggs upp igen

Kastalen på Gothems kyrkogård ska byggas upp igen. Arbetena kommer bland annat att utföras av studenter på högskolan för att ge dem en insikt i ruinvård, murningsteknik med mera.

Kastalen i Gothem rasade i mitten av 1800-talet och är nu en söndervittrad och svårskött ruin.

Restaureringen innebär att kastalens raserade partier ska byggas upp igen och kastalen ska även förses med ett skyddstak.

Det har länsstyrelsen beslutat.