Prylarnas Pris

Isabella Lövin om nermalda bilarna: Helt oacceptabelt

2:07 min

Under dagen har Ekot avslöjat att tusentals ton bildelar malts ner och lagts på stängda soptippar och sedan redovisats som materialåtervinning, något som enligt Naturvårdsverket strider mot regelverket. Nu reagerar klimatminister Isabella Lövin på avslöjandet.

– Om det stämmer och är i strid med reglerna så är ju det fullständigt oacceptabelt.

Sedan 2015 måste 85 procent av bilarnas vikt återanvändas eller materialåtervinnas när de skrotas. Det här är bilproducenternas ansvar, och enligt branschorganisationen Bil Sweden klarar man också det.

– Vi uppfyller de här kraven. Det gör vi, säger Anders Norén är teknisk chef där.

85 procent blir antingen materialåtervunnet eller återanvänt?

– Ja, precis, säger han.

Men när Ekot granskar redovisningen visar det sig att tusentals ton bildelar malts ner och använts till något som kallas deponitäckning. Det grusliknande materialet läggs på stängda soptippar.

Jon Engström är chef för återvinningsenheten på Naturvårdsverket.

Får man räkna deponitäckning som materialåtervinning?

– Nej, inte som materialåtervinning som vi ser det.

Så det får inte räknas med, helt enkelt?

– Nej, precis.

Skulle de malda bildelarna inte ha redovisats som materialåtervinning hade bilindustrin inte klarat återvinningskravet på 85 procent. Alternativet hade då varit att materialåtervinna plast, vilket man i princip inte gör i dag.

Och det är viktigt att det här nu lyfts, enligt klimatminister Isabella Lövin.

– Det här är ju industrier som måste ta sitt miljöansvar på alla sätt. Både för de bilar som rullar på vägarna och när de sen skrotas ska de tas omhand på ett acceptabelt sätt och vi ska ha en återvinning av de värdefulla material som finns i bilarna.

I ett pressmeddelande bekräftar Bil Sweden att de malda bildelarna redovisats som materialåtervinning, men att det enligt deras tolkning av regelverket är helt korrekt sätt att redovisa så.

Följ vår granskande serie Prylarnas pris om hur våra vanligaste prylar påverkar klimatet och miljön.