Fotbollförbundet efterlyser ljudregler för skrikande barn

1:47 min

Skrikande barn skapar irritation bland grannar i Stockholm. Nu efterfrågar Stockholms Fotbollförbund tydligare regler för hur mycket idrottande barn får låta.

Höga ljud från idrottande barn och ungdomar har skapat irritation bland grannar i flera kommuner i länet. Det har gjort att det blivit tuffare regler för hur mycket två planer får användas, en i Sundbyberg och en i Nacka.

I dag används Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller som ligger på mellan 40 och 50 decibel beroende på vilken tid på dygnet det låter.

Stockholms Fotbollförbund efterlyser nu regler för hur mycket idrottande barn får låta.

– Förtätning sker i Stockholm och andra kommuner också, så visst finns det en viss problematik kring det här och det måste tydliggöras vad som gäller. Och inte åt det här hållet när bullernivåerna är alldeles för låga, säger Lars Ekholmer som är ordförande.