Kriminalpolitik

Politisk strid om skärpta livstidsstraff

2:28 min

Riksdagens justitieutskott har nu inlett arbetet med att ta fram ett eget lagförslag, så att straffen för gängmord eller mord av närstående kan skärpas mer än regeringen har föreslagit. Onödigt, menar regeringen.

– Vi menar att i den författningskommentar som vi har till den här lagtexten, där är dessa omständigheter redan intecknade. Därför så menar vi att den formulering vi har nu möter de kraven redan. Sedan vill Moderaterna ta ytterligare ett steg, och jag tror att det mer är ett uttryck för politiskt spel egentligen, än substans, säger justitieminister Morgan Johansson.

Menar du att de två förändringarna som de vill göra är onödiga?

– Ja, vi menar att de omständigheterna i praktiken redan täcks in.

Regeringen anser att straffet för mord ska skärpas. Tanken är att mördare oftare än i dag ska dömas till livstids fängelse, ett förslag som väntas få stort stöd i riksdagen.

Men därutöver vill en majoritet i justitieutskottet - bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna - göra tillägg i lagstiftningen.

Det handlar om att mord som begås inom ramen för organiserad brottslighet och mord på närstående ska ge livstids fängelse, utöver de försvårande omständigheter som regeringen redan anger.

"Utan en sådan komplettering av lagtexten föreligger en överhängande risk att gängmorden som sker på öppen gata och mord av närstående som sker inom hemmets fyra väggar inte kommer att leda till livstids fängelse", skriver Moderaterna i sin motion.

Utskottets kansli har fått i uppdrag att ta fram ett konkret lagförslag, baserat på Moderaternas motion. Det här är ovanligt, för lagstiftningsarbetet sker ju vanligtvis i regeringskansliet.

– Vi ska göra det här enligt konstens alla regler, med remisstider och sedan gå till Lagrådet. Men jag hoppas att vi kan fatta ett beslut under våren, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

Han håller inte med justitieministern om att de föreslagna kompletteringarna redan täcks in av regeringens förslag.

– Nej, det stämmer ju inte. Tittar man på den här delen om just kriminella gäng, så är det inte ens en del i det material som regeringen har skickat till riksdagen. Vi ser ju att det här behövs, eftersom vi tyvärr har växande problem med väldigt allvarlig kriminalitet i de här gängen.

Det finns inga konstitutionella problem med att riksdagen, på egen hand, tar fram ett lagförslag, konstaterar Morgan Johansson. Men han ser "betydande svårigheter" för justitieutskottet att gå i land med det här.

– Jag vet ju att riksdagen har försökt göra så här tidigare, och då har misslyckats, för det är en ganska stor och omfattande process som riksdagen nu ger sig in på, säger Morgan Johansson.

De fyra partiernas agerande har väckt starka reaktioner på en del håll.

– Jag tycker att det är olyckligt när man försöker ta politiska poäng och göra hafsverk av stora, viktiga frågor. Svenska folket kan förvänta sig mer innan vi fattar beslut här, säger Socialdemokraternas gruppledare Annelie Karlsson.

– Det är nog mer ett uttryck för att Socialdemokraterna är stressade för att man i rättsfrågorna väldigt ofta befinner sig i minoritet, säger moderaten Johan Forssell.