Narkotikamissbruk

L: Inför injektionsrum för narkomaner

2:42 min

Liberala ungdomsförbundet har fått med sig sitt moderparti bakom förslaget att införa injektionsrum för narkomaner.

Partistyrelsen skriver, inför landsmötet som hålls om en månad, att den gärna ser att någon region går före och inför injektionsrum i anslutning till sprututbytesverksamhet. Såhär motiverar LUF:s ordförande, Romina Pourmokhtari, förslaget.

– Sverige måste sluta vara det landet i Europa som har näst högst narkotikadödlighet. Och vi måste verkligen bara börja agera för att det ska förändras och då finns det ingen anledning att inte gå på forskning och andra länder som legat i framkant i de här frågorna.

Injektionsrum finns i flera europeiska länder, exempelvis Norge, Danmark, Spanien och Schweiz. Tanken är att dödsfallen ska bli färre om det finns sjukvårdspersonal tillgänglig där narkomaner injicerar. Den forskning som gjorts visar på ett sådant samband.

Injektionsrummen föreslås ligga i anslutning till de platser där man kan byta ut sina sprutor mot nya, även det i syfte att minska dödligheten.
LUF vill i ett fortsatt steg legalisera cannabis, men på andra grunder.

– Det är ju en inkomstkälla för gängkriminalitet och en väldigt starkt bidragande faktor kring mycket problematik som vi har i samhället med skjutningar och eskalerande kriminalitet helt enkelt.

Anna Starbrink är regionråd i Stockholm och sitter i Liberalernas partistyrelse. Hon, liksom den övriga partistyrelsen, är alltså positiv till injektionsrum.

Är inte det här att resignera inför problemet med missbruk?

– Det här är att ta ansvar för att det faktiskt finns människor här på våra gator som dör av överdoser och som lever i fullständig utsatthet. Jag önskar att det inte fanns något beroende över huvud taget, men här handlar det ju om att försöka minska narkotikans skadeverkningar.

Men de som vill försöka sluta hänvisar ju till att det finns för få avgiftningsplatser och behandlingsplatser. Är det här ett lågprisalternativ till det?

– Nej, det här är inget lågprisalternativ till det. Det här är ett sätt att hjälpa människor som lever i missbruk. Sedan behöver vi utveckla beroendevården i Sverige och från Liberalerna har vi flera förslag på det området. Till exempel att sjukvården ska få ta över hela ansvaret för beroendevården. I dag är det ett uppsplittrat ansvar och då tenderar det att bli ingens ansvar.