Materialbrist i vården

MSB sågar vårdens bristande beredskap

0:40 min

Efter ett leverantörsbyte har fem regioner brist på sjukvårdsmaterial. Beredskapen är för låg — och regionerna bryter mot lagen, enligt MSB.

– Man måste säkerställa att man verkligen har tillgång till de förbrukningsartiklar som man behöver, säger Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Materialbristen drabbar sjukvårdsregionerna Uppsala, Örebro, Dalarna, Västmanland och Sörmland. Akademiska sjukhuset i Uppsala har tvingats ställa in alla planerade operationer och all planerad slutenvård till på tisdag.

Anledningen är uteblivna leveranser. Vid månadsskiftet bytte de fem regionerna till samma leverantör, Apotekstjänst.

– Om man är beroende av att lastbilen ska backa in till lastbryggan precis när det är slut i lagret, ja då sitter man illa till, säger Jan-Olof Olsson, senior handläggare vid MSB.

Regionerna har brustit i risk- och sårbarhetsanalysen när man gjort upphandlingen av leverantören, menar beredskapsexperten.

– Regionerna är ansvariga enligt hälso- och sjukvårdslagen att säkerställa att de har bland annat förbrukningsartiklar.

– Är man verksamhetsansvarig får man säkerställa att leverantören klarar av att leverera från start eller köra överlappande, så att man har leveranser kvar från den gamla leverantören tills man ser att den nya kommit upp på banan, säger Jan-Olof Olsson.

Vården skulle vara mindre sårbar om större lager byggdes upp.

– De kan välja att ha ett eget centrallager, eller att man har många små lager, på varje sjukhus eller ute på avdelningarna.

– Ofta ser man lager enbart som en kostnad, men när man har samhällsviktig verksamhet där man är beroende av förbrukningsartiklar måste man undvika sådana här situationer. Det är en försäkringsavgift.

Det är fortfarande oklart när materialförsörjningen kan vara löst.

– De verkar inte ha koll på flödet. Det är nästan mer oroväckande än att det händer. Den nya leverantören borde rimligtvis veta när de har leveranser från sina leverantörer, säger Jan-Olof Olsson.