Omdiskuterat lagförslag om tillträdesförbud

6:24 min
  • En majoritet av riksdagens partier vill att regeringen ska införa en lag som förbjuder tillträde till affärer, bibliotek och simhallar.

  • Men när förslaget varit ute på remiss har till exempel Justitieombudsmannen och Advokatsamfundet varit emot.

  • Hör samtal med utredare My Hedström, Åklagarmyndigheten