Efter valet

Portugal inför skatt på pensioner

2:14 min

Portugal är på väg att införa en skatt för de svenska pensionärer som hittills har kunnat bosätta sig i landet utan att betala skatt på sin privata tjänstepension.

– Skatten ska betalas i det land där personen ifråga bor, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD rekommendationer. Portugal kommer att införa en sån skatt, säger Carlos Lobo, skatteexpert.

– Det rör sig om en lägre skattenivå och alla kommer att bli nöjda, säger han och tillägger att den nya skatten inte kommer att vara retroaktiv.

Politiska partier i Portugal vill inte uttala sig i frågan på grund av valet för en dryg vecka sen. Nu är Socialistpartiet är på väg att bilda en minoritetsregering och enligt Carlos Lobo, med god insyn i den politiska processen, så kommer skattebeslutet att fattas inom kort.

Vid tiden för den globala finanskrisen som drabbade Portugal hårt, så var Carlos Lobo, då som statssekreterare på finansdepartementet, med om att ta fram regelverket som gör att bland andra svenska pensionärer kan bosätta sig i Portugal utan att behöva betala skatt på sina privata tjänstepensioner.

I Portugal anses det nya regelverket vara lyckat. Det har lett till nyinvesteringar och en ökad konsumtion. Men Sveriges regering anser att systemet är orättvist och har beslutat att ta ut 25 procent i så kallad SINK-skatt på pensionerna från den första januari. Nu väntar man på Portugals svar.

Carlos Lobo kan inte säga nåt om storleken på den blivande skatten, men tidigare har en skatt på mellan fem och tio procent nämnts och andra har talat om en möjlig progressiv skatt.

En möjlighet är att en framtida portugisisk skatt kan komma att räknas av från den svenska, så att den totala skatten ändå blir 25 procent.