Hot mot anhöriga till poliser

M: Alla ska inte få veta polisernas identitet

2:04 min

Efter Ekots rapportering om att anhöriga till polisanställda utsätts för hot, vill Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att polisers namn ska bytas ut mot tjänstenumret i till exempel offentliga handlingar.

Ekot har i dag rapporterat om att nästan var tionde polis uppger att deras yrkesval orsakat att familjemedlemmar utsatts för hot, våld eller trakasserier. Detta enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

Arbetsgivaren polismyndigheten vill att id-uppgifterna i polislegitimation ersätts med tjänstenumret. Facket Polisförbundet vill gå ett steg längre och ta bort id-uppgifter även i vissa offentliga handlingar, som till exempel polisanmälningar.

– Där delar jag Polisförbundets uppfattning – att göra det svårare att identifiera enskilda poliser. Man ska inte kunna ta reda på exakt vem det är, man ska skydda dem på ett bättre sätt, säger Moderatledaren Ulf Kristersson.

– Det kommer alltid gå för Polismyndigheten och rättsvårdande myndigheter att i efterhand kolla vem som gjort vad. Men det ska inte vara enkelt för människor, för brottslingar, att identifiera vilken polis sin gjort exakt vad.

Förslaget om att försvåra för allmänheten att ta reda på en polisanställds namn via offentliga handlingar väcker frågor. Advokatsamfundet ser flera tveksamheter kring en sådan utveckling.

– Grundprincipen är att den som är satt att utöva våldsmonopol, som kan använda tvångsmedel, så måste de kunna identifieras. Om det här är ett steg i riktning mot en viss anonymitet så ställer jag mig väldigt skeptisk till det ur ett rättssäkerhetsperspektiv, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.