Stort behov av utbildning

Tusentals jobb på spel när fordonsindustrin förändras

1:58 min

Över 30 000 ingenjörer inom fordonsindustrin i Sverige behöver utbildas de kommande åren för att klara omställningen till mer eldrivna och självkörande fordon, enligt en ny rapport.

Det är brådskande att utbilda personalen inom industrin, säger Hans Fogelberg som är regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

– Det handlar om fordonsindustrins konkurrensförmåga särskilt gentemot Asien. Om vi inte klarar av att vara ganska eller väldigt lyckosamma särskilt med elektrifieringen är det många arbetstillfällen som kan vara i riskzonen. Säg att det i Västsverige är 40 000 direkt anställda inom industrin, säger Fogelberg till Ekot.

Fordonsindustrin är viktig både för ekonomin i Västra Götaland och för hela den svenska ekonomin.

Runt 140 000 personer är direkt anställda inom fordonsindustrin i landet.

Nu står fordonsbranschen inför en stor omställning där fordonen ska bli eldrivna, uppkopplade och självkörande.

För att klara av den omställningen behöver bland annat ingenjörer ha ny kompetens inom till exempel eldrift.

Enligt en rapport, från Västra Götalandsregionen med flera, behöver över 30 000 ingenjörer inom industrin i Sverige vidareutbildas de kommande fem åren – kostnaden för det ligger på över fyra miljarder kronor, enligt rapporten.

– Vi ser den här akuta situationen gemensamt med företagen och de som jobbar med utbildningsfrågor. Vi försöker hitta en effektiv organisering på det. Det är inte helt lätt för att det handlar om att skapa vissa utbildningsformer som tidigare inte funnits i det svenska utbildningssystemet, säger Fogelberg.

Till exempel pågår ett utbildningssamarbete för att försöka skapa en form av "löpandebandsutbildning" av ingenjörer inom fordonsindustrin.

Där det ska finnas olika korta utbildningar, inom till exempel elektrifiering, som de olika företagen kan skicka sina anställda till.

Utbildningen måste ske samtidigt som ingenjörerna fortfarande jobbar på företagen.

– Det måste ske under den tiden som de här personerna fortfarande är nyckelpersoner i tillverkningen och utvecklingen. De har inte så mycket tid att lägga på detta, säger Hans Fogelberg till Ekot.

Det är viktigt att vidareutbilda de befintliga ingenjörerna inom industrin, säger han.

– Det tar ganska lång tid att bli en duktig ingenjör inom fordon, det tar kanske 20 år. Då är det väldigt mycket mer effektivt att vidareutbilda med de bitar som saknas än att vänta in en helt ny generation ingenjörer som kanske är duktiga på mjukvara men som inte kan fordonsteknik.

Omställningen skapar också möjligheter.

Nya jobb kan skapas och Sverige kan bli världsledande, säger Fredrik Sidahl, som är vd på underleverantörernas organisation FKG.

– Om vi håller fast vid den utvecklingen som vi har i Västsverige så kommer vi utgöra ett kluster på jordklotet jämförbart med "Silicon Valley". Det här har börjat bra och här i Västsverige vill man vara. Det attraherar den bästa kompetensen, säger han till Ekot.