10 punkter

Låta en inneboende flytta in? Det här gäller!

4:08 min

Om du har ett rum över och vill spara lite pengar kan en inneboende vara lösning för just dig. Men det är ett par saker du ska tänka på innan du låter hen flytta in. Hyresgästföreningens jurist Susanna Skogsberg delar med sig av sina råd.

1. Du behöver inget tillstånd.

2. Men - Du ska bo där själv - annars är det att hyra ut i andra hand och då behöver du tillstånd från hyresvärden.

3. Hyr du själv i andra hand - kolla med förstahandshyresgästen.

4. Hyran bestäms av hur mycket rummet är värt i förhållande till hyran för hyresrätt.

5. Hyran för bostadsrätt har andra regler. Avgiften och marknadsvärdet avgör.

6. Finns ingen gräns för hur många inneboende men det får inte påverka slitage och förbrukning av vatten mm.

7. Kolla över hemförsäkringen. Förstahands-hyresgästens försäkring gäller inte för inneboendes lösöre.

8. Kontrakt - så klart. Var tydlig.

9. Filma gärna boendet vid inflytt, respektive utflytt.

10. Och - träffa personen innan och gör en bedömning om ni kommer att trivas ihop!