Grada Kilomba hittar moderna förtryck bland antikens myter

2:30 min

Bildmuseet i Umeå hade nyligen världspremiär för ett nytt videoverk av den portugisiska konstnären Grada Kilomba.

På en stor duk inne på Bildmuseet i Umeå framträder kung Oidipus dotter Antigone.

På en mindre skärm till vänster syns hela tiden konstnären Grada Kilomba, som agerar berättare i Sofokles sorgespel. Antigone är kvinnan som trotsade härskaren, valde att begrava sin bror och slutligen bannlystes till ett mörker och tog sitt eget liv.

Det nya videoverket är den tredje delen i serien Illusions där den portugisiska konstnären Grada Kilomba med grekisk mytologi vill utforska frågor om genus, postkolonialism och feminism. Något berättelserna alltid burit på om vi söker efter det, menar Grada Kilomba.

– Den grekiska mytologin kan återberättas på ett helt annorlunda sätt med den här sortens aspekter, säger Grada Kilomba.

En anledning till att Antigone behövde utföra begravningscermonin var för att skapa minnen kring sin bror, menar Grada Kilomba. Därför anser hon att berättelsen lämpar sig väl för att utforska frågor kring marginaliserade grupper i den postkoloniala historien och i vårt moderna samhälle.

Förtryck fungerar ofta när marginaliserade grupper tvingas glömma sin historia, menar Grada Kilomba.

– Om vi ser på historien har marginaliserade människor inte tillåtits utöva sina ceremonier, för att de ska glömma vilka de är. Teorin om minnen är faktiskt också en teori om att glömma. Förtryck framträder mycket ur en politisk glömska, säger Grada Kilomba.

Illusions vol. 3 visas för första gången tillsammans med sina föregångare i Umeå och arbetet med verken tar tid för Kilomba. Del tre har tagit upp mot ett år:

Först läser hon olika översättningar av mytologiernas berättelser, arbetar med teorier om psykoanalys, genus och postkolonialism, skriver koreografi och dekonstruerar slutligen berättelsen i en filmstudio för att kunna säga något om vår samtid.

Att vi människor inte lär oss upptäcka olika lager i de här berättelserna, är något som fascinerar henne och som finns i verkets kärna.

– Jag är väldigt intresserad i idén att vi lär oss vissa berättelser, men att vi inte får lära oss att se vissa lager. Det finns ingen objektiv sanning, utan allt är skrivet av någon som har en plats och en tid. Jag har mina platser och skapar mina illusioner dit folk själva får komma och förstå, säger Grada Kilomba.

Utställningen "A World of Illusions" finns att se på Bildmuséet till mars 2020.