Trots klimatförändringarna

Norge ökar letande efter olja

1:59 min

Trots klimatförändringarna satsar oljebolag i Norge för fullt för att finna mer olja och gas. Letandet efter fossil energi ökar mer i Norge än någon annanstans.

– Norge är väl landet i världen där ökningen vad gäller sökaktivitet är störst, säger Oddmund Føre på analysföretaget Rystad Energy till Ekot.

Oljebolagen i Norge har tillgång till mycket kapital just nu. Føre ser det som ett viktigt skäl till att borrandet efter olja och gas utanför norska kusten sker i en takt som inte har setts sedan oljekrisen slog till 2014.

Enligt en ny rapport från Rystad Energy kommer bolagen i Norge i år borra uppemot 55 sökbrunnar, en ökning med 16 procent jämfört med i fjol. Trots klimatförändringar räknar analysföretaget med fortsatt ganska hög aktivitet när det gäller letandet efter olja i Norge.

– Vi räknar med 30-50 brunnar varje år fram mot 2030.

Den 5 oktober startade produktionen vid det gigantiska oljefältet Johan Sverdrup i Nordsjön, där svenska Lundin Petroleum äger en femtedel. Detta är den största utbyggnaden av norsk oljeproduktion sedan 1980-talet med beräknade reserver på motsvarande 2,7 miljarder fat olja.

– Johan Sverdrup, som ska vara aktivt i cirka 40-50 år, kommer stå för kanske uppemot en tredjedel av norsk oljeproduktion framöver, säger Oddmund Føre.

Den ökande oljeaktiviteten i Norge märks i höjda priser för att hyra in riggar som kan borra efter olja. Enligt Oddmund Føre har de så kallade riggraterna nästan fördubblats jämfört med för 3-4 år sedan när oljeprisfallet ledde till kraftig nedgång för norska oljeindustrin. Nu får oljebolagen betala runt 300 000 dollar per dag för att hyra en oljerigg i Nordsjön, uppger Oddmund Føre. Han menar att det krävs disciplin inom oljeservicenäringen framöver för att undvika skenande priser, vilket skulle försämra konkurrenskraften inom norsk oljeindustri.

Kraven blir nu allt starkare på en snabb omställning bort från fossil energi, för klimatets skull. Fast enligt Rystad Energy är produktionen av olja mindre klimatstörande i Norge än på andra håll, inte minst tack vare att allt fler norska oljeplattformar drivs med grön el i stället för med fossil gas.

– Saken är ju den att om inte Norge tar den produktionen kommer andra aktörer in, till exempel Iran, som har inte fullt så grön borrning och aktitivitet som vi har i Norge, säger Oddmund Føre.

De största koldioxidutsläppen från olja kommer dock inte från produktionen utan från förbränning, till exempel i våra bilar.

I Sverige har regeringen som mål att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010.