Förvaltningsrätten

Kommuner kräver miljoner i ersättning från Migrationsverket

2:21 min

Samtliga kommuner i Jämtlands län kräver att Migrationsverket betalar för de extra insatser som gjordes i samband med flyktingvågen 2015.

Sedan början på förra året har landets förvaltningsrätter tagit emot 3 000 överklaganden från missnöjda kommuner, visar en granskning som Ekot gjort.

– Östersund kräver 6 miljoner kronor av Migrationsverket, bland annat för iordningställande av lokaler som skulle användas som HVB-hem, säger Ulrika Nyberg, chef område integration på Östersunds kommun.

Alla länets kommuner har drivit eller driver mål i Förvaltningsrätten med krav mot Migrationsverket att betala för de extra insatser som gjordes av kommunerna i samband 2015 års flyktingkris. Chansen att få pengar tillbaka från Migrationsverket bedöms som liten.

Härjedalen har fått avslag på två ärenden i Förvaltningsrätten. Det handlar om vilken dygnskostnad som ska gälla för placering på HVB-hem. Migrationsverket betalar en schablonavgift på 1 350 kronor per dygn, men kommunen ville ha 2 500 kronor per dygn som de menar är den faktiska kostnaden.

Vi går fortfarande back cirka 2 300 kronor per dygn på de två HVB-placeringar vi fortfarande har. Till det kommer kostnader för upprustning av HVB-hem. Härjedalen betalar fortfarande hyra för en sådan upprustad lokal som i dag står tom, säger Härjedalens socialchef Anda Embretzen till P4 Jämtland.

Migrationsverket hävdar å sin sida att de insatser som gjorde inte var extraordinära. Några avtal om vad som skulle ingå i samarbetet mellan kommun och Migrationsverket har inte skrivits.

Det är ju en tvingade lag så vi skriver inga avtal, säger Ulrika Nyberg.

Åke Svedmert, sektionschef på Migrationsverket tror inte heller att Östersund eller någon annan kommun kommer få igenom sina krav.

– Det är bra att det går att pröva i domstol, men i de allra flesta fallen stödjer domstolarna den bedömning som Migrationsverket har gjort.