Karlstad kräver miljontals kronor av Migrationsverket

1:41 min

Många kommuner har gått till domstol, efter att nobbats statlig ersättning för olika insatser för asylsökande och nyanlända. För Karlstad handlar det om miljontals kronor, som man vill ha från Migrationsverket.

– Det blir väl alltid en chock om man upplever att en statlig myndighet ändrar sina bedömningar. Tar man samman alla kommuner så blir det ju väldigt mycket pengar, säger Monica Persson, socialdirektör i Karlstad.

Sedan januari förra året har över 3000 överklaganden kommit in till förvaltningsrätterna, från kommuner som kräver Migrationsverket på pengar.

I Karlstad handlar det främst om kostnader för tvångsvård av ett 20-tal ensamkommande unga, mellan 18 och 21 år. Tvisterna handlar om hur lagen om vård av unga, LVU, ska tolkas. Migrationsverket har sagt nej, när man anser kommunen inte har bevisat att vården var nödvändig.

Enligt Åke Svedmert, sektionschef på Migrationsverket, har myndigheten inte blivit tuffare i sina bedömningar. Men däremot begärt in mer underlag och ökat kvaliteten på granskningen av kommunernas ansökningar.