Kommunekonomi

SKL: Kommunerna väntas få sämre ekonomi

2:07 min

Majoriteten av kommunernas ekonomichefer ser att de ekonomiska förutsättningarna blir sämre nästa år jämfört med i år.

Det här konstateras i en rapport som arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting presenterar i dag.

En av kommunerna som har ett besvärligt läge inför nästa år är Söderköpings kommun.

– Ja, det är ett allvarligt läge. Vi sitter redan nu 2019 i en situation där vi har en prognos som visar på ett underskott. Vi hade också ett underskott under förra året och det innebär att vi har en ryggsäck med oss när vi går in i 2020. Den ska vi kunna hantera samtidigt som vi ska klara av 2020 års ekonomiska utmaningar, säger ekonomichef Maria Fredriksson.

Fler kommuner ser att det kan komma att bli kärvt ekonomiskt framöver. Sveriges kommuner och landsting har ställt frågan till ekonomicheferna i landets 290 kommuner om hur de bedömer sin kommuns ekonomiska förutsättningar nästa år jämfört med i år. 216 har svarat och av dem säger fyra av fem att det ser mycket eller något sämre ut nästa år.

Anders Knape som är ordförande för Sveriges kommuner och landsting ser framförallt två orsaker till kommunernas tuffare ekonomiska situation. Dels att antalet äldre och unga ökar snabbare än personer i arbetsför ålder men även att vi är på väg in i en lågkonjunktur och den här kombinationen gör utmaningen större.

– Ja, det är klart att har vi en stark demografisk utveckling där vi ökar i befolkningen både i form av att vi lever längre och att det föds fler barn så är det ju lättare att hantera det i en högkonjunktur när vi har tillväxt i ekonomin.

Varför har inte kommunerna planerat för att det kommer sämre tider?

– Kommunerna vet att saker och ting går upp och ner men kommunerna kan inte planera bort det faktum att befolkningen ökar kraftigt, att människor lever längre och att vi kan göra mer saker exempelvis inom sjukvården. Det är ju i grunden positivt men det kostar också pengar.

Anders Knape ser att kommunerna nu har ett arbete att göra framöver.

– Ja, kommunerna kommer att få fortsätta att försöka att effektivisera sin verksamhet, ta till sig ny teknik och fundera över vad man ska leverera och i vilken form. Sedan kommer det att behövas tillskott ifrån staten i form av ökade generella statsbidrag och det kommer också på sina håll att få till konsekvens att man kommer att höja skattenivåerna.

I Söderköping, en av landets kommuner som har en ekonomisk utmaning framöver, säger ekonomichef Maria Fredriksson att kommunen måste börja att prioritera:

– Vi gör så många viktiga saker i en kommun men någonstans måste man bestämma sig för vad som är viktigast.