Alternativ till läkemedel

Massage lugnar effektivt vid demens

2:02 min

Massage och beröring kan fungera bättre än läkemedel för att lugna en person som drabbats av demens. Det visar en omfattande översiktsstudie som gått igenom den forskning som gjorts på området.

På demensboendet i Kallebäck i Göteborg satsar man mycket på att använda mänsklig kontakt för att minska oro och ångest.

Bibbi-Lou sitter bekvämt tillbakalutad. Anki Hansson som är sjuksköterska på demensboendet masserar varsamt hennes händer. 69-åriga Bibbi-Lou har drabbats av demens och känner ibland oro och stress över framtiden. Då har hon märkt att handmassage ger henne ro.

– Jag är inte hundraprocentigt trygg här. Men det är väldigt skönt när Anki gör detta. Att känna att någon annan bryr sig, tabletter är ju ett substitut egentligen för kontakt och närhet, säger Bibbi-Lou.

Runt 50 miljoner människor i världen lever med demens. Stunder av ilska och oro är en vanlig del av sjukdomsbilden.

Nu visar en sammanställning av tidigare forskning att mänsklig beröring kan vara effektivare än lugnande läkemedel när det handlar om att behandla upprörda demenspatienter.

Den kanadensiska översiktsstudien bygger på 160 studier om effekterna av lugnande läkemedel jämfört med alternativa metoder som massage. Neurofysiolog Helena Backlund Wasling forskar själv kring beröring vid Sahlgrenska akademin, och är inte förvånad över resultatet:

– Jag tycker att det är ett oerhört värdefullt arbete de här forskarna har gjort att gå igenom allt det här materialet och visa att det faktiskt finns evidens för den här typen av icke-läkemedelsbehandling för den här patientgruppen, säger hon.

För Anki Hansson är det självklart att använda sig av massage och beröring i sitt arbete med patienterna. Men hon betonar att det gäller att ha fingertoppskänsla och jobba förebyggande - för när en patient väl blivit så upprörd att adrenalinet kommit igång, så kan det ta en halvtimme att lugna ner personen:

– Men målet är ju att inte komma till det, utan bara i det där lilla som man lätt kan hjälpa till med och trösta. För det är ju ofta det det handlar om.

Referens: J. A. Watt, "Comparative Efficacy of Interventions for Aggressive and Agitated Behaviors in Dementia". Annals of Internal Medicine. DOI: 10.7326/M19-0993