De försvunna barnen

Hot och påtryckningar – därför polisanmäls socialtjänsten i Perstorp

1:39 min

Nu har överförmyndarnämnden gjort en polisanmälan mot socialförvaltningen i Perstorp. I nämndens anmälan till polisen beskrivs hur personal ska ha riktat hot och påtryckningar mot den gode man som företräder de fyra ensamkommande syskon som försvann i juli.

  • I dokument som nämnden har skickat till polisen pekas bland annat en socialsekreterare på kommunen ut. Hon ska ha hotat barnens gode man med att hon inte skulle få fler uppdrag på kommunen om hon inte samarbetade kring barnens familjehemsplacering.
  • Även en enhetschef på socialförvaltningen pekas ut, som i ett mejl ska ha uppmanat överförmyndarnämnden att inte ge fler uppdrag till den gode mannen när det gäller ensamkommande barn.
  • I sin polisanmälan har överförmyndarnämnden valt att inte själv ange någon specifik brottsrubricering – man vill istället att polisen själv ska göra sin egen bedömning.
  • I ett mejl till P4 Kristianstad säger kommunens socialchef Anneli Börjesdotter att ""socialförvaltningen tar sitt personal- och arbetsmiljöansvar för de berörda medarbetarna, men i sakfrågan avvaktar vi polismyndighetens eventuella agerande."
  • Nedan kan du läsa överförmyndarnämndens polisanmälan.