Rapport

LO rasar mot KI:s löneförslag

1:54 min

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson reagerar kraftigt på Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport, där en av slutsatserna är att återhållsamma löneökningar kan bidra till att hålla tillbaka arbetslösheten.

Torbjörn Johansson tycker att KI ska hålla sig utanför det som han menar är fack och arbetsgivares uppgifter.
                                                     
– Jag tycker inte om att de lägger sig i lönebildningen och att de klumpar in alldeles för nära inpå. Deras resonemang håller inte när de tar intäkten av att vi har väldigt många nyanlända här, där arbetslösheten framför allt sitter, och att de ska sänka lönerna för stora LO-grupper. Det är inte rimligt, säger han.

Konjunkturinstitutets rapport om förutsättningarna för avtalsrörelsen har retat upp LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Som Ekot rapporterade i morse menar KI bland annat att fackförbund och arbetsgivare kan hjälpa till att hålla nere arbetslösheten nu när konjunkturen mattas av. Det kan ske genom att de generella löneökningarna inte blir för höga och genom lägre lägstalöner, enligt KI.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl välkomnar rapporten.

– Det är ytterligare en tung rapport som bekräftar den bild vi har sett från våra medlemmar under en längre tid nu. Tyvärr, vi har högkonjunkturen i ryggen och lågkonjunkturen framför oss, säger han.

Men vad är det som säger att lägre generella löneökningar skulle hålla emot arbetslösheten?

– Ju mer man höjer kostnaderna, desto färre kan man anställa. Man har ju de pengar man har i ett företag, säger Mattias Dahl.

Torbjörn Johansson på LO återkommer till att inte myndigheter ska lägga sig i och att det är därför vi har fria parter som ska förhandla och göra upp lönerna.

Tycker du att KI ska sluta göra de här rapporterna?

– Nej, de får göra vilka rapporter de vill men vi kommer inte att lyssna på dem helt okritiskt, säger han.