Karlskrona kräver Migrationsverket på 13,9 miljoner

3:57 min

Socialförvaltningen i Karlskrona har drivit 28 ärenden till domstol som gäller ersättning från Migrationsverket. Totalt rör det sig om nästan 14 miljoner kronor.

De flesta ärenden handlar om ersättning för ensamkommande unga som behöver vård på HVB-hem, men där är socialförvaltningen och Migrationsverket inte överens.

– Vi har en möjlighet att få ersättning som motsvarar ungdomar med vård som motsvarar LVU-skäl (Lagen om vård av unga), men vi stöter på patrull när Migrationsverket överprövar besluten och säger att det inte föreligger LVU-skäl, säger Helena Lithander, enhetschef för barn och unga på socialförvaltningen.

Vad händer då?

– Då överklagar vi, till nittionio procent.

Enligt Åke Svedmert, chef på Migrationsverkets avdelning som hanterar ersättning till kommunerna, så är det riksdagen och inte tjänstemännen som får hantera frågan om LVU-skälen är för snäva.

– Förvaltningsrätterna har varit tydliga när det funnits skäl och inte skäl för en HVB-placering. Det måste vi följa när vi bedömer ansökningarna.

Under tiden väntar socialförvaltningen på besked.

– Det är en onödig påfrestning att lägga tid på att hantera överklaganden, och det är ekonomiskt påfrestande att vi väntar på en massa ärenden där vi inte vet när eller om vi kommer få ersättning, säger Helena Lithander.

De 28 ärendena gäller perioden 1 januari 2018-september 2019.