kommuners ekonomi

Dålig kommunekonomi: Skurup vidtar åtgärder

1:10 min

Ekonomin för Sveriges kommuner blir allt sämre. I Skurup räknar man med 20 miljoner kronor i underskott.

Enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL, räknar en majoritet med försämrad ekonomi nästa år, och 90 kommuner räknar med underskott redan i år. En av dem är Skurups kommun, där prognosen pekar på 20 miljoner kronor i underskott i år.

Och det ser fortsatt kärvt ut, säger moderaten Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande:

–  Vi ser fortsatt ökade kostnader, vi har ökat kostnaderna i kommunen med ungefär 20 procent under fyra år.

Hur tänker ni lösa situationen?

– Vi har vidtagit en lång rad åtgärder, allt från att minska bemanningen i kommunhuset bland tjänstemännen, till att öka barngrupperna i förskolan, till att se över grönyteskötsel. Även migrationslösningar kopplat till boende ser vi över. Vi lämnar ingen sten orörd i det här sammanhanget.