Prylarnas pris

Så räknade vi på elsparkcyklarnas utsläpp

Så här har vi räknat och gjort våra jämförelser.


Hur har vi räknat när det gäller elsparkcyklarnas utsläpp?
När det gäller utsläpp som orsakas av elsparkcyklar har vi utgått från en livscykelanalysstudie från North Carolina State University.
Utsläppen kommer bland annat från tillverkning och insamling av fordonen för laddning. Utsläppen per personkilometer påverkas bland annat av fordonens livslängd.

Vad har vi jämfört med?
När vi jämfört med andra trafikslag har vi använt svenska siffror över livscykelanalyser, från bland annat IVL, Svenska Miljöinstitutet. När de inte har haft egna uppgifter har vi tittat på internationell forskning för att få uppgift om tillverkning och skrotning. Vi har inte räknat in utsläpp kopplade till byggande av infrastruktur.

Bensinbil stadskörning: 250 gram/personkilometer
Stadsbuss: 26 gram/personkilometer
Tunnelbana: 4,5 gram/personkilometer
Cykel: 5 gram/personkilometer
Promenad: 0 gram/ personkilometer

Hur har vi gjort vår enkät med elsparkcykelåkare?
Vi har stått på olika platser i centrala Stockholm och stoppat 100 elsparkcykelåkare.  Vi har frågat vad de skulle ha använt för transportmedel för den specifika resan om ingen elsparkcykel var tillgänglig.

De svarade så här:

2 skulle ha åkt bil

4 skulle inte ha gjort resan alls

9 skulle ha cyklat

17 skulle ha åkt buss

19 skulle ha åkt tunnelbana (inklusive en person som svarade tvärbana)

49 skulle ha promenerat

Vi frågade också hur lång sträcka de åkte:
De flesta har gjort en resa på mellan 1 och 2 km.

Ekot har alltså pratat med hundra personer. Utifrån ett sådant litet underlag kan man inte dra några generella slutsatser för andra elsparkcykelåkare. Det vi resonerar kring är därför hur just de här hundra personernas koldioxidutsläpp påverkats av att de valde elsparkcykel i stället för det de annars valt. De forskare Ekot talat med menar att vår enkät är en indikation på att det behövs svensk forskning på det här området.