Vid allvarliga brott

M vill ge polisen tillgång till känsliga personuppgifter

1:53 min

Moderaterna vill att polisen ska få utökad tillgång till känsliga personuppgifter från till exempel Migrationsverket för att kunna lösa fler brott.

Alla som är över sex år och som söker uppehållstillstånd i Sverige måste lämna fingeravtryck och fotograferas. Den här typen av biometrisk information finns även i passregistret.

Informationen gör det möjligt att identifiera en person, genom till exempel fingeravtrycksläsning eller ansiktsigenkänningsteknik.

Biometriska uppgifter betraktas av Datainspektionen som känsliga personuppgifter, likt politiska åsikter och sexuell läggning.

Polismyndigheten vill i större utsträckning kunna använda biometriska uppgifter från både Migrationsverket och passregistret, samt det kommande registret över statliga id-kort, samt fotografier i vägtrafikregistret.

Bakgrunden är att polisen upplever att det blivit svårare att få fällande domar utan teknisk bevisning, och parallellt har den tekniska utvecklingen gjort framsteg. I synnerhet ser polisen stora möjligheter med ansiktsigenkänningsteknik.

I dag kan polisen i vissa fall få ta del av biometrisk information från de nämnda registren, men de får till exempel inte göra sökningar med ett stort antal fotografier eller fingeravtryck.

Moderaterna vill att polisen ska få utökad tillgång till känsliga personuppgifter från till exempel Migrationsverket.

– Det handlar om till exempel fingeravtryck eller foton. Vid de lite allvarligare brotten tycker vi att det är fullt rimligt att polisen får tillgång till den informationen för att till exempel kunna fastställa identiteten på en okänd gärningsman, säger Johan Forssell är partiets rättspolitiske talesperson.

Den informationen har man lämnat i ett annat syfte, och sedan används det då i en brottsutredning. Är inte det problematiskt?

– Det som är väldigt problematiskt i dag är att väldigt många brott inte klaras upp i Sverige. Det betalar ju allmänheten och inte minst brottsoffren ett högt pris för. Vi tycker att det är rimligt att polisen under vissa förutsättningar ska få tillgång till den här informationen.

Moderaternas förslag om utökad användning av biometriska uppgifter – som tas upp på partistämman som inleds i dag – ligger i linje med polisens önskemål.

– Vi har inte haft den här diskussionen ännu riktigt i riksdagen. Vilket förvånar mig eftersom polisen under lång tid lyft det här, som ett väldigt tydligt exempel på vad som borde göras för att fler brott ska klaras upp. Vi hoppas att fler partier ska ställa sig bakom vårt moderata initiativ, och inte minst regeringen. Så att det kan börja hända saker, för det behövs, säger Johan Forssell.

Justitiedepartement uppger att man analyserar polisens önskemål, som man fick in i somras – men att det i nuläget är för tidigt att säga något om framtiden för förslagen.