Strejkhot på TGOJ i Eskilstuna

Den kan komma att bryta ut vilda strejker vid TGOJ i Eskilstuna.
Anledningen är att SJ från och med den första juli tar bort förmånsresorna för alla utom de anställda inom SJ. Totalt berörs 300 TGOJ-anställda i Eskilstuna. - Många är väldigt upprörda och flera anställda har talat om vilda strejker men vi kommer inte från fackligt håll att gå i spetsen för en strejk, säger Björn Larsson, ordförande för SEKO-klubben vid TGOJ i Eskilstuna. Vid TGOJ i Örebro började de anställda strejka idag på förmiddagen, men efter en timme tog strejken slut.