Prylarnas pris

Elsparkcyklar kan öka utsläppen av koldioxid

2:15 min

Elsparkcyklarna marknadsförs ofta som ett klimatsmart alternativ, men kan i själva verket öka utsläppen av koldioxid. Det visar Ekots granskning.

Enligt flera nyligen publicerade studier är det i princip bara när en bilresa ersätts som det blir en miljövinst.

Men när Ekot frågat 100 elsparkcykelåkare är det bara 2 av 100 som åker elsparkcykel istället för bil.

Varför väljer du elscooter?

– För annars måste jag ju gå och då tar det dubbelt så lång tid, säger Ellen, en av de personer Ekot frågar.

Men om du inte får igång den här elscootern då hur gör du då?

– Ja, då går jag.

Så den ersätter en promenad för dig i dag?

– Ja, i dag gör den det, säger Ellen.

I marknadsföringen av elsparkcyklarna så brukar de presenteras som ett klimatsmart transportsätt och som ett alternativ till bil.

– Alla är väldigt intresserade av att det här faktiskt kan vara en lösning som kan möjliggöra bilfria centrum för städer inom en väldigt snar framtid, säger Douglas Stark, operativ chef på företaget Voi, som är marknadsledande i Sverige.

Ekot har på olika platser i Stockholm frågat 100 personer som åker elsparkcykel vad de skulle ha använt för transportmedel för den specifika resan om ingen elsparkcykel var tillgänglig.

– Då hade jag nog åkt buss.
– Då hade jag gått.
– Tunnelbana.

Av de 100 tillfrågade personerna skulle hälften annars ha promenerat, andra hade cyklat eller rest med kollektivtrafik. Endast två personer hade annars åkt bil. Och det betyder att de hundra personer som Ekot pratat med kan ha orsakat sammanlagt mer än 10 gånger så stora utsläpp som om de valt det alternativa transportsättet.

Enligt en nyligen publicerad och vetenskapligt granskad studie från North Carolina State University ger elsparkcyklar upphov till utsläpp på 125 gram koldioxid per kilometer, vilket enligt samma sätt att räkna är ungefär hälften av utsläppen från en normalstor bil.

I studien har man bland annat räknat på utsläppen i tillverkningslandet Kina och utsläppen som sker när man samlar in cyklarna för laddning. Vi ber Anders Roth ansvarig för hållbar mobilitet på miljöinstitutet IVL att jämföra med svensk kollektivtrafik.

– Det är en stor skillnad, säger Anders Roth.

– Om man räknar på genomsnittet i dag till svensk tunnelbana så är det kanske 30 gånger större utsläpp att åka elsparkcykel enligt den här amerikanska studien jämfört med svensk tunnelbana, så det är stora skillnader, fortsätter han.

Det är i princip bara när elsparkcykeln ersätter en bilresa som det har en positiv miljöeffekt.

I ett skriftligt svar till Ekot hävdar Voi att det enligt deras egen undersökning är så mycket som var fjärde resa med en elsparkcykel som ersätter en bilresa.

Men även då skulle utsläppen öka eftersom skillnaden mot de alternativa transportsätten är så stor.

För att elsparkcykeln ska bli ett bättre klimatalternativ krävs att de blir mer hållbara, och att de kan laddas utan att behöva samlas in med fossildrivna fordon.

Det här är något som Voi och även andra elsparkcykelföretag nu testar olika metoder för att göra.

Så räknade vi på elsparkcyklarnas utsläpp.

Följ vår granskande serie Prylarnas pris om hur våra vanligaste prylar påverkar klimatet och miljön.